Dermatoskopia


Badanie dermatoskopowe polega na oglądaniu znamion skórnych w 10-20x powiększeniu. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że każde znamię ma jakiś "wzór". Dzielimy je na 3 grupy normalne, podejrzane i raki. Z uwagi na fakt, że wzory znamion nie są widoczne gołym okiem i pacjent nie jest w stanie samodzielnie różnicować zmian podejrzanych, w ramach badania dermatoskopowego oglądam wszystkie znamiona pacjenta (zgodnie z zaleceniami International Dermoscopy Society). Każdy człowiek, który ma znamiona barwnikowe powinien je badać.

Do czynników zwiększających ryzyko czerniaka należą:
częste opalanie się
korzystanie z solarium
czerniak u któregoś członka rodziny
liczne znamiona o nieregularnym kształcie
ciąża

Dermatoskopia - jest jedyną nieinwazyjną techniką oceniania znamion pozwalającą rozpoznać wczesne stadia czerniaka i innych raków skóry. Jednocześnie zapobiega niepotrzebnemu usuwaniu chirurgicznemu znamion.